“TỪ THIỆN LÀ TẤT YẾU CỦA THÀNH CÔNG ”

In

?

-Tha?nh co?ng cu?a No?n Xinh ?e?u nh?? s?? o?n ??nh cu?a xa? ho?i va? giu?p ??? cu?a co?ng ?o?ng, tra?ch nhie?m v??i co?ng ?o?ng xa? ho?i la? vie?c pha?i la?m cu?a No?n Xinh, BGD No?n Xinh lu?c na?o cu?ng mang tre?n m?nh tra?ch nhie?m na?y.

-???c mong sau na?y cu?a BGD No?n Xinh la? ?i la?m t?? thie?n nh? nh??ng to? ch??c tha?nh co?ng trong n???c va? tre?n the? gi??i.

?