LỊCH VIỆT

Vdict

Tra t? ?i?n:

 

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail


WWW.NON XINH.COM.VN


0932.680.616 - 0907.23.27.27

?I L?I NH?N G?I KHCH HNG


**Chng ti pht tri?n ???c nh? hm nay l nh? s? ?ng h? c?a ?ng ??o qu khch, chng ti mang ?n cc b?n.

**??o ??c kinh doanh chng ti ??a ln hng ??u.

**Nn b?o hi?m l m?t hng lin quan ??n tnh m?ng con ng??i. V th?, ?? pht tri?n trong ngh? ny ???c nh? hm nay, ? l nh? chng ti lun b?o v? tnh m?ng khch hng, nh? khng t? v?n sai ch?t l??ng c?a s?n ph?m - ?i?u ny ? ???c m?t l??ng l?n khch hng trong th?i gian qua ki?m ch?ng - s?n ph?m c?a chng ti ?i ?i v?i chnh sch ki?m tra ch?t l??ng t?i ch?, nh? bao ??p b? v b?o hnh mi mi, c phi?u b?o hnh ?i km - b?o hnh s?n ph?m mi mi l m?t minh ch?ng cho ch?t l??ng s?n ph?m c?a chng ti.

**Ngoi ra, chng ti cn c? g?ng dnh cho khch hng nh?ng ?u ?i khc nh?:

1. Gi r? + ch?t l??ng t?t +m?u m ?a d?ng.

2. Nhn vin c?a Nn Xinh ???c ?o t?o chuyn mn trong khu t? v?n khch hng: nn no t?t ni t?t, nn no khng t?t ni khng t?t, nn no dnh cho ng??i ?i mt + nn no dnh cho ng??i ch?i th? thao v xe ??p. Cn l?i ty khch hng quy?t ??nh theo nhu c?u v kinh t? c?a gia ?nh.

3. Nhn vin chng ti lc no c?ng ti?p ?n ni?m n?, t? v?n chnh xc v ch?m sc chu ?o t?n tnh.

??n v?i Nn Xinh mua nn cc b?n c?m nh?n s? thn thi?n nh? trong gia ?nh mnh v?y. V v?y, chng ti c r?t nhi?u khch hng quen chn thnh lc no c?ng gh ?ng h? v gip ?? gi?i thi?u cho chng ti m?t l??ng khch hng v th? khch hng c?a Nn Xinh ngy cng ?ng.

Cn b?n c gh t?i Nn Xinh l?n no ch?a? Nn Xinh m? r?ng c?a xin m?i b?n gh th?m d ch? m?t l?n. Nn Xinh xin chn thnh c?m ?n.

Qu?n l h? th?ng

BI V?N GIC