LỊCH VIỆT

Vdict

Tra t? ?i?n:

 

Nhân sự

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

Cập nhật ngày Thứ tư, 25 Tháng 7 2018 04:46 Viết bởi Administrator Thứ ba, 21 Tháng 2 2012 10:53

Nn Xinh s? khng th? no pht tri?n h? th?ng n?u khng c nh?ng nhn vin trung thnh ? xng pha trong cng vi?c ch?u bao kh nh?c qu?n l shop nn v bn hng. Nh?ng nhn vin tin phong g?m c:

  1. Nguy?n Th? Ng?c Lan - Tr??ng chi nhnh
  2. Nguy?n Th? Thanh Truy?n - Tr??ng Chi Nhnh
  3. Nguy?n Cao Thuy?t - Tr??ng Chi Nhnh
  4. Cao Th? Di?m Thy-Tr??ng Chi Nhnh
  5. Nguy?n Th? Duyn - Tr??ng chi nhnh
  6. L Th? Thanh Tu? - Tr??ng Chi Nhnh
  7. v nhi?u nhn vin khc ? ?ang gip cho H? th?ng ngy m?t pht tri?n nh? em ??t, Thin, Hi?n, Sang, Trm, b M??i, c Su, Tu?n, Ph?c, Sen, Vin, Thn, Trinh, Bch, Bch ... v nhi?u nhn vin khc