Lịch Việt

Vdict

Tra từ điển:

 

Nhân sự

“NHÂN SỰ QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA DOANH NGHIỆP”

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

Nón Xinh sẽ không thể nào phát triển hệ thống nếu không có những nhân viên trung thành đã xông pha trong công việc chịu bao khó nhọc quản lý shop nón và bán hàng. Những nhân viên tiên phong gồm có:

  1. Nguyễn Thị Ngọc Lan - Trưởng chi nhánh
  2. Nguyễn Thị Thanh Truyền - Trưởng Chi Nhánh
  3. Nguyễn Cao Thuyết - Trưởng Chi Nhánh
  4. Cao Thị Diễm Thúy -Trưởng Chi Nhánh
  5. Nguyễn Thị Duyên - Trưởng chi nhánh
  6. Lê Thị Thanh Tuế - Trưởng Chi Nhánh
  7. và nhiều nhân viên khác đã đang giúp cho Hệ thống ngày một phát triển như em Đạt, Thiên, Hiển, Sang, Trâm, bà Mười, cô Sáu, Tuấn, Phục, Sen, Viên, Thìn, Trinh, Bích, Bách ... và nhiều nhân viên khác