LỊCH VIỆT

Vdict

Tra t? ?i?n:

 

Tuyển dụng

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

V? TR? C TNH L?P ??Y.

Khi b?n c?n g th hy cho V? Tr? bi?t ?? V? Tr? gip cho b?n.

S?n ?y nh? anh ch? em ? vo th?m web chia s? gip ?? c th? t?o ???c t??ng lai t??i sng cho nh?ng em ?ang trong ?? tu?i tm vi?c lm nh? s? gi?i thi?u c?a anh ch?.

H? th?ng Nn Xinh mnh c?n tuy?n nhn vin bn hng, yu thch lm vi?c, lm vi?c ? Qu?n 7, 8 v Ph Nhu?n c ch? ? cho nhn vin ? xa.

DK : T?t nghi?p c?p 2 tr? ln. H?c cng cao cng ?u tin.

Ng??i c qu ? cc t?nh T? ? N?ng tr? v Nam s? ?u tin h?n.

Khng tuy?n ng??i s?ng ? Thnh Ph? H? Ch Minh c H? kh?u th??ng tr t? nh?.

Khng b? c?n th?.

Ch?a c gia ?nh v??ng b?n con ci.

N? cao h?n 1.55m + Nam cao h?n 1.68m.

Ngo?i hnh d? nhn ?? ti?p xc khch hng.

Thch ng??i c tnh cch chn thnh trong ni chuy?n, trung th?c trong ti?n b?c v sing n?ng trong cng vi?c.

Tnh t? gic cao

Khng ht thu?c, khng hnh x?m.

C nt ch? vi?t t??ng ??i nhn ???c.

C b?ng t?t nghi?p c?p 2 tr? ln khi t?i ph?ng v?n.

Nhanh nh?n trong cu?c s?ng.

Cng vi?c : Bn Hng cho H? Th?ng Nn Xinh.

Vi?c nh? + l??ng cao + gi? nhi?u + cng bn nhi?u cng nhi?u ti?n.


T?ng thu nh?p kho?ng 6tr ??n 12tr ty sing n?ng v kho bn hng. C ch? ? cho nhn vin mu?n ? l?i tr? s?.

Mong tuy?n ???c 1 b?n c kh? n?ng bn hng + yu lm vi?c + lo ki?m ti?n + thch ki?m th?t nhi?u ti?n lc cn tr? ?? v? gi th?nh th?i + ...

???c giao cho 1 c?a hng bn v qu?n l

Thu nh?p t?ng theo s? n? l?c , bn cng nhi?u ti?n l??ng cng t?ng v khng d?ng l?i ? ?u c? c khi ??t 15tr... 20tr .../ thng ty doanh s? mang l?i cho c?a hng.

C nhu c?u vui lng lin h? a Gic 0907232727 - 0937174727 ?? ???c ph?ng v?n ngay.

Ho?c n?p h? s? tuy?n t?i : 1021 Hu?nh T?n Pht P. Ph Thu?n Q7 HCM.

www.nonxinh.com.vn