LỊCH VIỆT

Vdict

Tra t? ?i?n:

 

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

Kho?ng m?t thng g?n ?y, trn m?t s? tuy?n ???ng ? Si Gn, ng??i ta b?t g?p nh?ng t?m bi?n nh? nh?n, xinh x?n v?i dng ch?: "S?a nn mi?n ph cho ng??i ch?y xe m (B con ??ng ng?i)".

Si Gn lun ?n o, h?i h?, nh?ng ch?a khi no thi d? th??ng theo cch ring c?a n. Nh?ng ngy ny, ng B?y xe m v b?n ng c? vui v?, yu ??i h?n h?n. ng ni, ng??i Si Gn ngoi ?i h?c, ?i lm th cn ?i... lo chuy?n bao ??ng n?a. C hm ng ???c pht c?m tr?a mi?n ph, c ?m ng? trn xe ngoi tr?i gi l?nh th ???c t?ng ch?n ?m d c? k?, g?n ?y ng l?i ???c s?a nn b?o hi?m mi?n ph.

H?i v? chuy?n s?a nn b?o hi?m, ng ch? ngay vo t?m b?ng nh? nh?n ???c trn tr?ng treo tr??c m?t c?a ti?m bn nn b?o hi?m trn ???ng Tr?n No (qu?n 2, TP.HCM) c ghi nh?ng dng ch?: "S?a nn mi?n ph cho ng??i ch?y xe m (B con ??ng ng?i)".

N? gim ??c c?m c?i ng?i s?a nn cho ng??i ngho

Qua tm hi?u, chng ti ???c bi?t ch? nhn c?a t?m b?ng th v? ny l c?a ch? T? Th? H?ng N??ng (35 tu?i, Qu?ng Ngi) - m?t n? gim ??c tr? yu thch cng vi?c thi?n nguy?n ? Si Gn.

T?m b?ng v?i dng ch? ?ng yu khi?n nhi?u ng??i ?i ???ng ch .

Ch? N??ng hi?n l gim ??c c?a m?t chu?i c?a hng kinh doanh nn b?o hi?m ? TP.HCM. Khi chng ti ?? c?p ??n t?m b?ng ??c bi?t ?y, n? gim ??c tr? ho h?ng tm s?: "Chng ti v?a th?c hi?n ch??ng trnh s?a nn mi?n ph ny t? ??u thng 3. V?i mong mu?n san s? kh kh?n v?i nh?ng ng??i lao ??ng ? trong thnh ph?".

Ch? H?ng N??ng l ng??i ngh? ra t??ng ny.

??i t??ng ???c nh?m ??n ch? y?u l nh?ng ng??i lm cng vi?c ch?y xe m, v cng vi?c c?a h? ph?i lin t?c l?u thng trn ???ng ph? nn c?n ??c bi?t quan tm ??n ch?t l??ng c?a chi?c nn b?o hi?m. "M?y ch xe m c?ng d? th??ng l?m! ?a s? h? ??u r?t nhi?t tnh ch? ???ng cho m?i ng??i, khi b? l?c. Ti l m?t ng??i "m ???ng", c?ng th??ng ph?i nh? vo s? tr? gip c?a cc ch xe m. ??ng th?i, cng vi?c c?a h? r?t v?t v? nh?ng thu nh?p l?i th?p, nn ti lun mong c c? h?i gip ?? h? khi c c? h?i. V by gi? ti ? c th? lm ?i?u mnh mong ??c", ch? N??ng ni.

Ch? N??ng cho bi?t hi?n nay d?ch v? s?a nn mi?n ph cho ng??i ch?y xe m ???c p d?ng ? t?t c? 10 c?a hng kinh doanh c?a ch?. Trn danh ngh?a l s?a, nh?ng n?u chi?c nn ? qu c?, th nh?ng bc xe m s? ???c t?ng m?t chi?c nn m?i, nh?m ??m b?o an ton cho cng vi?c.

Nhi?u lc, c?a hng v?ng khch, n? gim ??c 8x l?i x?n tay o ng?i xu?ng s?a nn cho cc anh, cc ch xe m m ch?ng n? h m?t m?i. Ch? c??i th?t t??i, tm s?: "T? tay mnh ng?i khoan, s?a t?ng chi?c nn c?m th?y h?nh phc l?m. M?t m?i ch?ng l g n?u cng vi?c ? ?em l?i cho chnh mnh ni?m vui".

N? gim ??c tr? r?t vui v ho h?ng khi c c? h?i t? tay s?a nn cho cc ch xe m.

V ch??ng trnh cn kh m?i, nn m?i ngy ch? c kho?ng 1 ??n 2 ch xe m ??n nh? s?a nn. Ch? N??ng th?t tnh ni: "Ti mong mu?n cc anh cc ch khng ng?i khi ??n s?a nn. G?i l b con, v ti xem h? nh? ng??i thn, nh? b con trong nh v?y ?".

Dng ch? "b con ??ng ng?i" v?a chn th?t l?i v?a ?m lng nh?ng ti x? xe m ? Si Gn.

Th?c ?m cng Si Gn ?? trao nh?ng chi?c nn b?o hi?m m?i

Tr??c khi ch??ng trnh s?a nn mi?n ph ???c bi?t ??n, ch? N??ng cng nhn vin c?a mnh ??u ??n m?i thng m?t l?n ?i pht nn b?o hi?m m?i cho nh?ng ch xe m ch?y xe vo ban ?m. "Cc b?n nhn vin ni v?i ti r?ng ch?y xe m vo bu?i t?i cn v?t v? v nguy hi?m h?n r?t nhi?u, nn chng ti quy?t ??nh t?ng cho h? nh? m?t l?i ??ng vin gip cc anh cc ch c ni?m vui ?? lao ??ng t?t h?n" - ch? k?.

Ngoi s?a nn mi?n ph, ch? N??ng cng nhn vin cn t?ng nn cho nh?ng ng??i li xe m vo ban ?m.

M?i chuy?n ?i nh? v?y, ch? N??ng v cc b?n nhn vin pht kho?ng 50 chi?c nn cho nh?ng tr??ng h?p kh kh?n. Th??ng b?t ??u ?i t? 11h khuya cho ??n 1h sng th k?t thc. "Khi nh?n ???c nh?ng chi?c nn, d gi tr? ch?ng nhi?u g, nh?ng ai n?y ??u c??i r?t t??i. Ti c?m nh?n ???c s? h?nh phc t? nh?ng ci m, nh?ng ci n?m tay c?a nh?ng ng??i lao ??ng v?t v? ?y" - ch? N??ng m?m c??i ni v?i ti.

Chnh n? c??i h?nh phc c?a ng??i nh?n chnh l ni?m ??ng l?c ?? c? nhm lun ho h?ng v?i cng vi?c ngh?a ny.

Ngoi ra, ch? N??ng cn mong mu?n thng qua nh?ng ho?t ??ng ny, nhn vin c?a ch? s? c?m nh?n ???c gi tr? c?a b?n thn v ??ng c?m v?i nh?ng ng??i c hon c?nh kh kh?n h?n mnh. V?i ch? h?nh phc khng ph?i l nh?ng g mnh ?ang c trong ngn hng, m l nh?ng g mnh ?ang c trong tri tim.

C? m?i ngy tri qua, ???c ti?p xc v?i nh?ng con ng??i ?ng m?n, ti l?i c?m th?y yu thm m?nh ??t h?n h?u ny. Si Gn, ??n khi no m?i thi d? th??ng?

Theo Ton Nguy?n / Tr Th?c Tr?

 

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

-Thanh cong cua Non Xinh eu nh s on nh cua xa hoi va giup cua cong ong, trach nhiem vi cong ong xa hoi la viec phai lam cua Non Xinh, BGD Non Xinh luc nao cung mang tren mnh trach nhiem nay.

-c mong sau nay cua BGD Non Xinh la i lam t thien nh nhng to chc thanh cong trong nc va tren the gii.