LỊCH VIỆT

Vdict

Tra t? ?i?n:

 

Lưu ý, mở trong một cửa sổ mới. PDFInEmail

NN B?O HI?M

KHNG ?NG QUY CCH:

1. NN KI?U NN K?T.

2. NN KI?U C VNH NH?A C?NG.

3. NN BN TRONG KHNG C X?P.

NN B?O HI?M KM CH?T L??NG

C D?U HI?U NH?N BI?T NH? SAU:

(CH? C?N C 1 TRONG NH?NG SAU L ? C D?U HI?U NN KM CH?T L??NG)

1. KHI ??P NH? NH?A S? V? NGAY

2. V? PHA NG??I BN L? : NHN VIN BN HNG S? KHNG B?O HNH CH?T L??NG S?N PH?M MI MI CHO QU KHCH. KHNG DM BAO ??P B?.

( BN ??I L NN XINH N?U L NN ?NG CH?T L??NG S? C PHI?U B?O HNH S?A CH?A KHO + DY MI?N PH MI MI CHO QU KHCH + N?U NN QU KHCH B? B? DO CH?T L??NG KHNG T?T S? ???C ??I CI NN M?I V L?I NH?N ???C CH? ?? B?O HNH MI MI) NN ?NG CH?T L??NG GI KHO?N 80.000? TR? LN.

6. NGOI RA NN KM CH?T L??NG TH LINH KI?N ?I THEO C?NG C NH?NG D?U HI?U ?I KM NH? : TN + KHO M?T NH?A KHNG LNG BNG, KHI GI KHO VO KHNG PHT RA TI?NG K?U (C?C). V..VV..

N?U CH?A R M?I QU KHCH T?I C?A HNG, NN XINH S? T? V?N CHO QU KHCH R H?N,

S?T T? V?N 0907.23.27.27